Перейти до контенту

VITA ANTIQUA,     ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 10, 2018, Первісні спільноти Південної та Східної Європи, 192-207
Крок вперед : Міжнародна наукова конференція NEENAWA 2017, звіт
Морозова Яна, Шидловський Павло
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:10.37098/2519-4542-2018-1-10-192-207
https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-192-207

РЕЗЮМЕ

Значним кроком у створенні мережі для вивчення східноєвропейського неоліту і в той же час завершальною подією проекту NEENAWA (Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods) стала міжнародна наукова конференція "Археологія річокі озер та первісні спільноти Європи", яка відбулася 15-18 вересня 2017 р. у Києві та Каневі на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За ініціативи Кафедри археології та музеєзнавства, Центру підводної археології історичного факультету та Центру палеоетнологічних досліджень, було сформовано науковий комітет конференції, куди увійшли дослідники з Швейцарії, Македонії, Росії та України. Спеціалісти з міжнародних і вітчизняних університетських центрів та наукових установ були запрошені до участі. На конференції висвітлювались результати археологічних досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, значна частина яких отримана в результаті міжнародного співробітництва під час вивчення пам’яток з території України. Тематика конференції хронологічно охоплювала періоди від мезоліту – до доби бронзи та об’єднала дослідників голоцену первісної археології Європи. Одне з основних завдань стало розширення співпраці наукових і освітніх установ Європи, які були представлені на конференції проведенням стажувань для молодих вчених і викладачів з різних країн в університетських центрах.

Сама конференція стала унікальною можливістю створення системи обміну інформацією та досвідом в галузі вивчення первісних пам’яток Європи, з метою презентації сучасних методів фіксації та опису археологічного матеріалу та включення вітчизняної археологічної спадщини до європейської системи досліджень. Важливе значення мала участь українських та закордонних студентів у цій події, що допоможе їм поглибити свої знання про сучасні теоретичні та практичні європейські наукові досягнення та сприятиме міжнародній мобільності.

Ключові слова: мережа, преісторія, конференція, неоліт, Східна Європа

Мова: англійська, українська

PDF:ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ