Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Короткий огляд археологічних керамологічних досліджень у пошуках нового підходу у вивченні неолітичної кераміки, 138-143

Андрійович М.П.
Університет м. Берн (Швейцарія)

DOI: 10.37098/VA-2019-11-138-143
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-138-143
УДК: 903.23”634”

РЕЗЮМЕ

Вивчення керамічного посуду є одним з найширших дослідницьких напрямків в археології, а керамічні вироби є одним з найінформативніших ресурсів для дослідження первісного населення. За останні два століття археологами було розроблено чимало підходів та методів, які мали різні цілі: від вивчення кераміки як об’єкту мистецтва до відтворення технологій виробництва, та вивчення посуду як «медіатора» для дослідження повсякденного життя давнього населення. Дослідники розділили методи вивчення кераміки на групи: 1. опис технологічної інформації; 2. опис форми; 3. аналіз орнаменту; 4. реконструкція культурної традиції гончарства. Разом з розвитком фізичних методів в археологічних дослідженнях услід також змінюються методи і моделі аналізу.

Стаття має на меті коротко переглянути наукові методи, що були розроблені в різний час на теренах Західної та Східної Європи, Північної Америки та виявити нові поєднання дослідницьких підходів, які б дали змогу вивчати археологічні керамічні комплекси на новому рівні. Особливо це стосується труднощів, що виникають під час дослідження неолітичної кераміки, зважаючи на не повні форми посуду, порівняно не багаточисельну кількість знахідок, та природні пошкодження. В попередніх дослідженнях основним фокусом виступало вивчення морфології та технології виробництва, а результати були зосереджені на культурній інтерпретації. На сучасному рівні знань, після фази опису та класифікації, головне питання полягає у співвіднесенні керамічних виробів з конкретними групами населення та з’ясуванні контактів та впливів між спільнотами.

З цієї точки зору, перспективним є вивчення сировини неолітичної кераміки за допомогою природничих методів, таких як бінокулярний, p-XRF та спектрографічний аналізи. Результати, можуть відкрити нові знання, щодо мобільності та культурного обміну між різними групами неолітичного населення.

Ключові слова: неоліт, керамологія, посуд, міграції, культурний обмін.

Мова: англійська

PDF PDF

Цитування:
Andriiovych М.P. 2019. The Brief «Walk-through» in the Archaeological Ceramic Investigations in the Way to a New Approach in Neolithic Ceramics Styles Research. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 116-137.

Джерела:
Andriiovych, M. 2018. A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery. VITA ANTIQUA, 10, Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, 43-47. DOI: 10.37098/2519-4542-2018-1-10-43-47.
Andriiovych, M., Hafner,  A., Shydlovskyi, P. 2019. A sign of mobility and cultural exchange? The ceramics with scribble line ornamentation from Lysa Hora cemetery. In: Beyond Paradigms. 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019) – Abstract Book, p. 323.
Bobrinskiy, A.A. 1978. The Pottery-Making of Eastern Europe: Sources And Methods of Study, 272 p. (In Russian).
Childe, V.G. 1929. The Danube in Prehistory, Oxford University Press, Oxford.
Glushkov, I.G. 1996. Ceramics as a historical source. Novosibirsk: Publishing House of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS, 328 p. (In Russian).
Gorodtsov, V.A. 1901. Russkaya doistoricheskaya keramika. Trudy 11 Arkheologicheskogo syezda  v Kiyeve, p. 576-672. (In Russian).
Heitz, C., Stapfer, R. 2017. Mobility and pottery production, what for? Introductory remarks. In: Mobility and Pottery Production. Archaeological and anthropological perspectives, p. 11 – 39.
Klein, L.S. 2011. Istoriya archeologicheskoy mysli, S.-Pererburg, 694 p. (In Russian).
Kotova, N.S. 2015. Drevneyshaya keramika Ukrainy. Kyiv, 154 p. (In Russian).
Pustovalov, S.Zh. 2001. Classification of Catacomb Ceramics. In: Bronze Age of the Don-Donetsk Region: Materials of the 5th Ukrainian-Russian Field Archaeological Seminar. Kiev – Voronezh, p. 88 – 95. (In Russian).
Rice, P.M., 1987. Pottery analysis. A Source book, 559 p.
Roberts, B.W., Linden, M.V. 2011. Investigating Archaeological Cultures: Material Culture, Variability and Transmission.
Shepard, A.O. 1985. Ceramics for the Archaeologist. Washington, 414 p.
Stapfer, R. 2017. Special pottery in ‘Cortaillod’ settlements of the Neolithic western Switzerland. In: Mobility and Pottery Production. Archaeological and anthropological perspectives, p. 141 – 167.
Stapfer, R., Heitz, C., Hinz, M., Hafner, A. 2019. Interdisciplinary examinations carried out on heterogeneous coarse ceramics from Neolithic lakeside settlements in the Northern Alpine Foreland (3900-3500 BCE): Analysis strategy and preliminary results from a test series using pXRF, Journal of Archaeological Science: Reports 25, p. 217 – 238.
Tsetlin, Y.B. 2012. Ancient Ceramics. Theory and Methods of Historical-and Cultural Approach. Moscow: IA RAS, 395 p. (In Russian).
Tsetlin, Y.B. 2017. Ceramics. Concepts and Definitions of the Historical-and-Cultural Approach. Moscow: IA RAS. 346 p. (In Russian).
Voyevodskiy, M.V. 1936. K izucheniyu goncharnoy tekhniki pervobytno-kommunisticheskogo obsh chestva na territorii lesnoy zony Yevropeyskoy chasti RSFSR. Sovetskaya arkheologiya, T. 1, p. 51-79. (In Russian).
Wendrich, W., Barnard, H. 2008. The archaeology of mobility. Definitions and research approaches. In: H. Barnard and W. Wendrich (eds.) The Archaeology of Mobility. Old World and New World Nomadism. Costen Advances Seminar Series 4. Los Angeles: Costen Institute of Archeology, University of California, p. 1-21.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]