Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Нові розвідки на трипільських поселеннях Буго-Дніпровського межиріччя: колекція крем’яних знахідок, 144-158

Хофманн Р.1, Шатіло Л.О.1, Пічкур Є.В.2
1 Інститут доісторичної та протоісторичної археології, Кільський університет
2 Археологічний музей Інституту археології НАН України

DOI: 10.37098/VA-2019-11-144-158
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-144-158
UDK:[903.4:552.553](477.46+477.65)”636”

РЕЗЮМЕ

У статті представлені результати аналізу крем’яних знахідок, здобутих в результаті проведення археологічних розвідок на трьох трипільських поселеннях (Чижівка, Веселий Кут та Володимирівка) у 2017 році. Нові знахідки крем’яних артефактів (найінформативніша збірка походить з Володимирівки) суттєво доповнюють наші знання як про кременеву індустрію володимирівської локально-хронологічної групи зокрема, так і про розвиток кременеобробного виробництва серед племен спільноти Кукутень-Трипілля в межиріччі Дніпра та Південного Бугу загалом.

Також в статті обґрунтовуються мета та завдання робіт українсько-німецького проекту з дослідження трипільських поселень (в рамках співпраці між Національною академією наук України та Кільським університетом), завдяки якому були проведені нові археологічні роботи і здобуто цінний науковий матеріал.

Ключові слова: Трипілля, енеоліт, поселення, крем’яні артефакти, «східне Трипілля», «західне Трипілля», архео-магнітна зйомка.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Хофманн, Р., Шатіло, Л.О., Пічкур, Є.В. 2019. Нові розвідки на трипільських поселеннях Буго-Дніпровського межиріччя: колекція крем’яних знахідок. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 144-158.

Джерела:
Круц, В.А., Корвин-Пиотровский, А.Г., Рассман, К., Петерс, Д. 2011. Тальянки: перезагрузка. Геомагнитная съемка три десятилетия спустя после работ. B: Круц, В.А., Корвин-Пиотровский А.Г., Рыжов, С.Н., Черновол, Д.К., Чабанюк, В.В. Поселение – гигант Тальянки. Исследования 2011 / Talianki – settlement-giant of the Tripolian culture. Investigations in 2011 (Киев/Kiev 2011), с. 60–85.
Мовша, Т.Г. 1984. Хронология Триполья-Кукутени и степные культуры эпохи раннего металла в ее системе. Проблемы археологии Поднепровья: Сб.н.с. Днепропетровск, c. 60–83.
Мюллер, Й., Хофманн, Р., Рассманн, К., Мишка, К., Видейко, М. Ю., Бурдо, Н.Б. 2014. Майданецкое: исследования по обновленному плану поселения. Stratum Plus, 2, c. 285–302.
Пассек, Т. С. 1940. Трипольское поселение у Владимировки. ВДИ, № 1. с. 212-220
Пассек, Т. С. 1947. Трипольское поселение у Владимировки в свете новых исследований. КСИИМК, Вып. 21. с. 65-74.
Пассек, Т.С. 1949. Периодизация трипольских поселений. МИА. № 10., 248 c.
Петрунь, В.Ф. 2004. Використання мінеральної сировини населенням трипільської культури. В: Відейко, М.Ю. (ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації, Т. 1. Київ, с. 199-218.
Пичкур, Е.В. 2017. Индикаторы «импортов» в трипольской культуре (по материалам «кладов» кремневых пластин). VITA ANTIQUA, 9. ЛЮДИНА ТА ЛАНДШАФТ: Первісна археологія Східної Європи, с. 206—221. https://doi.org/10.37098/VA-2017-9-206-221
Пічкур, Є.В. 2019. Складові кременевої індустрії кукутень-трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю. АДІУ, 3 (32), с. 37—49. https://doi.org/10.37445/adiu.2019.03.03 .
Пічкур, Є.В. 2019a. Порівняльний аналіз кременевих комплексів трипільських поселень Володимирівка та Андріївка. В: Терпиловський Р.В., Шидловський П.С. (ред.). Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (24-25 жовтня 2019, Київ, Україна): Тези доповідей. К.: Центр палеоетнологічних досліджень, с. 37-38.
Рижов, С.М. 2007. Сучасний стан вивчення культурно-історичної спільності кукутень-трипілля на території України. B: О. Ольжич. Археологія. К., c. 437–477.
Рыжов, С.Н. 2015. Владимировская локально-хронологическая группа западнотрипольской культуры в Буго-Днепровском междуречье. Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди : Збірка наукових праць памяті Володимира Круца за редакцією Олександра Дяченка, Франческо Менотті, Сергія Рижова, Катерини Бунятян і Славоміра Кадрова. Львів. с. 153-166.
Цвек, О.В. 1985 Особливості формування східного регіону трипільсько-кукутенської спільності. Археологія, Вип. 51, с. 31–45.
Цвек, Е.В. 1989. Буго-днепровский вариант восточно трипольской культуры: К проблеме выделения культур и локальных вариантов Триполья. Первобытная археология: Материалы и исследования: Сб. науч. тр. / АН УССР. ИА. К.: Наук. думка, с. 106–117.
Цвек, Е.В. 1995. Веселый Кут – новый центр восточнотрипольской культуры. Археологические вести № 4, с. 33–44.
Цвек,О.В. 1999. Структура східнотрипільської культури. Археологія, № 3, с. 28–40.
Цвек, О.В. 2006. Поселення східно-трипільської культури (короткий нарис). К.
Черныш, Е.К. 1951. Трипольские орудия труда с поселения у с. Владимировки. КСИИМК, Вып. XL, с. 85-95.
Якубенко, О. 2004. Володимирівка. В: Відейко, М.Ю. (ред.). Енциклопедія трипільської цивілізації, Т. 2. Київ, с. 104.
Chapman, J. 2017. The Standard Model, the Maximalists and the Minimalists: New Interpretations of Trypillia Mega-Sites. Journal of World Prehistory 30, 3, p. 221–237.
Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Low-Density Urbanism: The Case of Trypillia Group of Ukraine. In: M. Fernández-Götz/D. Krause (Ed.), Eurasia at the Down of History. Urbanization and Social Change. New York, p. 81–105.
Chapman, J., Gaydarska, B., Hale, D. 2016. Nebelivka: Assembly Houses, Ditches, and Social Structure. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Eds.) Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 117–131.
Chapman, J., Videiko, M.U., Hale, D., Gaydarska, B., Burdo, N., Rassmann, K., Mischka, C., Müller, J., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Kruts, V. 2014. The Second Phase of the Trypillia Mega-Site Methodological Revolution: A New Research Agenda. European Journal of Archaeology. 17, 3, p. 369–406.
Dal Corso, M., Out, W. A., Ohlrau, R., Hofmann, R., Dreibrodt, S., Videiko, M., Müller, J., Kirleis, W. 2018. Where are the cereals? Contribution of phytolith analysis to the study of subsistence economy at the Trypillia site Maidanetske (ca. 3900-3650 BCE), central Ukraine. Journal of Arid Environments 157, p.137–148.
Dergačev, V. 2002. Die äneolithischen und bronzezeitlichen Metallfunde aus Moldavien. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Diachenko, A., Menotti, F. 2017. Proto-Cities or Non-Proto-Cities? On the Nature of Cucuteni–Trypillia Mega-Sites. Journal of World Prehistory 30, 3, p. 207–219.
Chapman, J., Gaydarska, B. 2016. Nine Questions for Trypillia Megasite Research. In: Borisov, B.D. Studia in Honorem Professoris Boris Borisov. Veliko Trnovo, p. 179–197.
Dal Corso, M., Kirleis, W. 2016. Trypillian Subsistence Economy: Animal and Plant Exploitation. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 195–205.
Hofmann, R., Ţerna, S., Ursu, C. E., Brandtstätter, L., Tiede, H., Mainusch, W., Authenrieth, S. 2016. Spatial organization and population size of small Cucuteni-Tripolye settlements: Results of geomagnetic surveys in Baia and Adâncata, Suceava County, Bucovina, Eastern Romania. Journal of Neolithic Archaeology 18, p. 157–189.
Korvin-Piotrovskiy, A. G., Hofmann, R., Rassmann, K., Videiko, M. Y., Brandtstätter, L. 2016. Pottery Kilns in Trypillian settlements. Tracing the division of labour and the social organisation of Copper Age communities. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 221–252.
Müller, J. 2016. Demography and Social Agglomeration: Trypilla in a European Perspective. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 7–16.
Müller, J., Hofmann, R., Brandtstätter, L., Ohlrau, R., Videiko, M. Y. 2016a. Chronology and Demography: How Many People Lived in a Mega-Site? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 133–170.
Müller, J., Hofmann, R., Kirleis, W., Dreibrodt, S., Ohlrau, R., Brandtstetter, L., Dal Corso, M., Out, W., Rassmann, K., Burdo, N., Videiko, M. Y. 2016b. Maidanetske 2013 – New excavations at a Trypillia mega-site. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 16, Bonn.
Müller, J., Hofmann, R., Ohlrau, R. 2016c. From Domestic Households to Mega-Structures: Proto-Urbanism? In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 253–268.
Müller, J., Rassmann, K. 2016. Introduction. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 1–5.
Müller, J., Videiko, M. 2016. Maidanetske: New Facts of a Mega-Site. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 71–93.
Nebbia, M., Gaydarska, B., Millard, A., Chapman, J. 2018. The making of chalcolithic assembly places: Trypillia megasites as materialized consensus among equal strangers? World Archaeology, p. 1–21.
Ohlrau, R. 2015. Trypillia Großsiedlungen: Geomagnetische Prospektion und architektursoziologische Perspektiven (MSc thesis Kiel University). Journal of Neolithic Archaeology 17, p. 17–99.
Ohlrau, R. 2018. Maidanets’ke. Development and decline of a Trypillian mega-site in Central Ukraine (PhD Christian-Albrechts-Universität zu Kiel).
Ohlrau, R., Dal Corso, M., Kirleis, W., Müller, J. 2016. Living on the Edge? Carrying Capacities of Trypillian Settlements in the Buh-Dnipro lnterfluve. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M.Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 207–220.
Pichkur, E. 2012. The flint tools of Andreevka, the Tripolian settlement on the Bolshaya Vys River. In: Menotti, F., Korvin-Piotrovskiy, A.G. (eds.). The Tripolye culture giant-settlements in Ukraine: formation, development and decline. Oxford: Oxbow Books, p. 169-182.
Pichkur, Ye.V. 2018. Mining and distribution of flint by the tribes of Cucuteni-Trypillian community. VITA ANTIQUA, 10, Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe, p. 105—118. https://doi.org/10.37098/2519-4542-2018-1-10-105-117 .
Rassmann, K., Korvin-Piotrovskiy, A. G., Videiko, M. Y., Müller, J. 2016. The new Challenge for Site Plans and Geophysics: Revealing the Settlement Structure of Giant Settlements by Means of Geomagnetic Survey. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 29–54.
Rassmann, K., Ohlrau, R., Hofmann, R., Mischka, C., Burdo, N., Videjko, M. Y., Müller, J. 2014. High precision Tripolye settlement plans, demographic estimations and settlement organization. Journal of Neolithic Archaeology 16, p. 63–95.
Videiko, M., Rassmann, K. 2016. Research on Different Scales: 120 Years of Trypillian Large Sites Research. In: Müller, J., Rassmann, K., Videiko, M. Y. (Ed.), Trypillia Mega-Sites and European Prehistory 4100–3400. Themes in Contemporary Archaeology 2. London, New York, p. 17–28.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]