Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Знахідки гуртка «Юний археолог», 159-167

Пересунчак О.С.
Вчитель історії комунального закладу «Заваллівський ліцей» Гайворонської районної ради  Кіровоградської  області

DOI: 10.37098/VA-2019-11-159-165
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-159-165
УДК: [902.2:371.385.4](477.65)

РЕЗЮМЕ

Стаття присвячена артефактам, виявлених учасниками гуртка «Юний археолог», що діє на базі Заваллівського ліцею Кіровоградської області. В науковий обіг вводяться знахідки, підняті на територіях поселень та курганів, що розташовані в Середньому Побужжі, а саме в південній частині Гайворонського району Кіровоградської області та на північних теренах Савранського району Одеської області. Хронологічні рамки підйомного матеріалу сягають періодів від доби неоліту до часів Козаччини.

Ключові слова: Середнє Побужжя, культура лінійно-стрічкової кераміки, трипільська культура, антропоморфна пластика, доба бронзи, черняхівська культура.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Пересунчак, О.С. 2019. Знахідки гуртка «Юний археолог». VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 159-165.

Джерела:
Видейко, М.Ю. 1987. Отчет об археологической разведке в Гайворонском районе Кировоградской области в 1987 году. НА ИА НАНУ, 1987/37а.
Гопкало, О.В. 2007. Про деякі результати та перспективи дослідження черняхівського костюма. Археологія. 2007. №2. С. 48-56.
Киосак, Д., Бруяко, И., Денисюк, В. 2014. Комплекс археологических памятников «Каменное-Завалье» в Среднем Побужье. Работы 2011-2012 гг. Tyragetia, s.n. vol. VIII [XXIII], nr.1.
Кіосак, Д.В. 2016. «Степовий вплив» на пам’ятки типу Сабатинівка І (за матеріалами поселення Шамраї). Стародавнє Причорномор’я. Випуск ХІ. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
Кіосак, Д.В. 2018. Гнила Скеля – нове поселення культури лінійно-стрічкової кераміки. Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Одеса: ОНУ.
Кіосак, Д., Литвинчук, Ю., Пересунчак, О. 2013. Кам’яне Завалля 1 – трипільське поселення етапу ВІ на півночі Одещини. Древнее Причерноморье. Выпуск Х. Одесса: ФЛП «А.С. Фридман».
Магомедов, Б.В. 1987. Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. К.: Наукова думка.
Орлик, О.П., Соколюк, І.А., Засядьвовк, Р.П. 2009. Акти візуального обстеження території Гайворонського району Кіровоградської області. Кіровоград.
Пересунчак, О.С. 2012. Нові трипільські поселення на Південному Бузі. Земледельцы и скотоводы древней Европы. Киев, Санкт-Петербург.
Пересунчак, О.С. 2012. Пам’ятки археології Гайворонщини. Матеріали ІV обласних краєзнавчих Куценківських читань. Кіровоград: Лисенко В.Ф.
Пересунчак, О.С. 2015. Поселення трипільської культури Тополі. МАСП. Вып. ХІІІ. Одесса.
Пересунчак, О.С. 2016. Черняхівське поселення Біла Скеля (Кам’яне-Завалля) на Середньому Побужжі. Стародавнє Причорномор’я. Випуск ХІ. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
Пересунчак, О.С. 2018. Артефакти та місцезнаходження доби бронзи на території Середнього Побужжя. Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини Південно-Східної Європи: збірка наукових робіт присвячена 25-річчю кафедри археології та етнології Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. Одеса: ОНУ.
Пересунчак, О.С. 2018. Нові пам’ятки археології в басейні р. Могилянка. Стародавнє Причорномор’я. Випуск ХІІ. Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
Пересунчак, О.С., Бурдо, Н.Б. 2015. Колекція пластики із ранньотрипільського поселення Могильна ІІІ. Культурний комплекс Кукутень-Трипілля та його сусіди. Збірка наукових праць пам’яті В. Круца. Львів: Астролябія.
Пересунчак, О.С., Тупчієнко, М.П. 2018. Монети римського часу з музейного зібрання Заваллівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Гайворонського району як відображення особливостей грошових відносин імперії з варварським світом. Матеріали міжнародної конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки». Переяслав-Меджибіж.
Рудь, В., Пересунчак, О., Собчук, В. 2018. Звіт про роботу Східно-Подільської археологічної експедиції на території Кіровоградської області у 2017 р.: обстеження пам’яток археології Казавчинської сільської ради Гайворонського району. Київ, Кропивницький.
Цвек, О.В. 2006. Поселення східнотрипільської культури (короткий нарис). К.: Інститут археології НАНУ.
Цыбесков, В.П. 1971. Некоторые итоги исследования Березовского поселения. МАСП. Вып.7. Одесса.
Petrequin, P., Errera, M., Voinea, V., Tsonev, T., Turkanu, S., Serbanescu, D., Kiosak, D., Peresunchak, O., Polischuk, L. et Chernakov, D. 2017. Des Alpes a la mer Noire (Bulgarie, Romanie et Ukraine). Jade objets-signes et interpretations sociales des jades alpins dans l’Europe neolithique. Presses universitares de France-Comte Centre de Recherche Archiologique de la Vallee de Ain.
Thomas, S., Posselt, М., Dębiec, М., Kiosak, D.,Tkachuk, T. 2016. Prospections magnetometriqeues sur des sites de la culture Cucuteni – Trypillia sur le cours du Dnistre et tu Boug de sud neamt county museum complex Cucuteni eneolithic art museum of Piatra-Neamt cucuteni culture international research centre cucuteni culture within the european neo-eneolithic contex. Proceedings of the International Colloquium „Cucuteni – 130” 15-17 October 2014. Piatra-Neamts.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]