Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Інноваційні методики в музейній педагогіці (на прикладі дитячого будинку «Перлинка»), 180-184

Іванова Світлана Володимирівна
Інститут археології НАН України

DOI:10.37098/VA-2019-11-180-184
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-180-184
УДК: 069:37.048.2

РЕЗЮМЕ

У статті розглядаються деякі аспекти музейної педагогіки на прикладі роботи творчих груп при шкільному музеї дитячого будинку «Перлинка» (Одеса). В основі роботи музею лежить компетентнісний підхід, що дозволяє дітям оволодівати новими знаннями в позаурочний час, не втрачаючи інтересу до пізнавального процесу. Співпраця з історичним факультетом ОНУ імені І.І. Мечникова в рамках музейних заходів має позитивне значення і для студентів, і для вихованців дитячого будинку.

Відкритість і доступність музею створює особливі умови для культурного розвитку дітей-сиріт. Залучення до складу музейної педагогіки індивідуально орієнтованих методик, які спрямовані на активізацію інтелектуальних, творчих здібностей особистості, дозволяє розширити кругозір вихованців, підняти їх культурний рівень, сприяє їх соціалізації. Впровадження інноваційних технологій дозволяє перетворити музей у дитячому будинку на центр розвитку дитини-сироти.

Одним з основних завдань нашої музейної роботи є розвиток творчих компетенцій вихованців. Вся музейна робота орієнтована на залучення дітей до творчого процесу, коли бажання творити і бажання вчитися та пізнавати нове виявляються взаємопов’язаними. Музейне соціальне партнерство дозволяє розширити спектр музейної роботи. Участь в археологічних експедиціях та пошукових роботах військового клубу сприяє залученню дітей до активної дослідницької роботи. Під керівництвом республіканської Малої Академії наук створено віртуальний музей, розміщений на сайті «Перлинки», а саме музей включений до всеукраїнського проекту «Музейна Планета». Спілкування зі студентами Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, участь у різних спільних заходах має значення для соціального розвитку дитини-сироти.

Ключові слова: музейна педагогіка, компетентнісний підхід, творчі групи.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Іванова, С.В. 2019. Інноваційні методики в музейній педагогіці (на прикладі дитячого будинку «Перлинка»). VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 180-184.

Джерела:
Іванова, С.В. 2016. Компетентностный подход в музейной педагогике. Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею, 15, с. 64-67.
Овчарук, О.В. (ред.). 2004. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспек тиви. Київ.: К.І.С.
Руденко, С.Б. 2012. Про можливості соціокультурного використання музейних пам’яток у сучасних умовах. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 3, с. 79–83.
Савченко, О.Я. 2004. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. В: Овчaрук, О.В. (ред.). Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ.: К.І.С, с. 34 – 52.

Зовнішні рецензії: [кнопка Download – лінк на завантажені анонімні рецензії PDF]