Перейти до контенту

VITA ANTIQUA                                                                          ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень
VITA ANTIQUA 14, 2023, КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ВІЙНА : ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ

Олександра Іванова1
Балканський та український досвід охорони та збереження культурної спадщини під час військових дій
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7848-3419

DOI: 10.37098/VA-2023-14-110-121
https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-110-121

АБСТРАКТ

Наслідки воєн в усьому світі завжди однакові: вони призводять до жахливих жертв серед цивільних, масового переміщення населення, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Одним із проявів таких порушень є знищення культурної спадщини.

У 1954 році, в Гаазі, була підписана Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, вплив на культурну, і, зокрема, археологічну спадщину України був руйнівним — незліченні дорогоцінні об’єкти та місця були пошкоджені або знищені, а музеї пограбовані.

Це один із незліченних аспектів російської війни, який має прямі наслідки для спадщини всього людства. Такі ж наслідки вже мали місце у світі в минулому: під час конфлікту на Балканах, під час війни в Афганістані, під час війни в Іраку та в Сирії. І саме досвід інших країн є надзвичайно цінним для захисту української спадщини.

Завдання даного нарису — ознайомитися з міжнародним законодавством охорони культурної спадщини, привернути увагу до досвіду балканських країн щодо охорони та моніторингу культурної спадщини під час військових дій, порівняти іноземний досвід з українським та зрозуміти, що можливо використати в українських реаліях..

Ключові слова: Балкани, Україна, культурна спадщина, охорона пам’яток, війна.

Мова: Англійська

PDF PDF

Цитування:

Ivanova, O.A. 2023. Balkan and Ukrainian experience of protection and preservation cultural heritage during military operations. VITA ANTIQUA, 14. Culture Heritage and the War : challenges and solutions.

Джерела:

International Donors Conference for the Protection and Preservation of Cultural Heritage in Kosovo. Сonsolidated summary. Paris, 2005.

Jan Hladík. The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the notion of military necessity.1999. International Review of the Red Cross, No. 835.

Herscher, A., Riedlmayer, A. (2000), “Monument and Crime: The Destruction of Historic Architecture in Kosovo”, Grey Room 1.

Helen Walasek, “Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage”, 2018.

Legnér, M. (2018) “Post-confict reconstruction and the heritage process” Journal of Architectural Conservation 24:2, 78–90.

MCIP “1,373 objects of cultural infrastructure have already been damaged because of russian aggression in Ukraine”, 04.04.2023, accessed April 10th, 2023: https://www.mkip.gov.ua/news/8917.html.

“Monitoring of archaeological sites during the war” Institute of Archaeology, National Academy of Sciences of Ukraine, accessed December 20th, 2022 https://iananu.org.ua/novini/ekspeditsiji/1219-monitoring-arkheologichnikh-ob-ek-tiv-pid-chas-vijni.

Рrotection and Preservation of Cultural Heritage in Kosovo. Consolidated Summary. — http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139567eb.pdf8.

Second Protocol to the 1954 Hague Convention on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. Verkhovna Rada of Ukraine, Resource https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001-99#Text.

Shydlovskyi, P.S., Telizhenko, S.A., Ivakin, V.H. 2023. Archaeological Monitoring in War-Torn Ukraine, The Historic Environment: Policy & Practice, https://doi.org/10.1080/17567505.2023.2209835.

Пошкодження курганного могильника Болдині Гори в Чернігові внаслідок війни / Центр палеолітичних досліджень ім. Хв. Вовка. Режим доступу: http://vovkcenter.org.ua/uk/2022/12/30/%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%96-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8/.

Шидловський, П.С., Корнієнко, М.В., Івакін, В.Г. (ред.). 2022. Науково-практичний семінар «ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ» = «PROTECTION AND PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF UKRAINE» (23 листопада 2022 р., Київ, Україна): Тези доповідей. К.: Центр консервації предметів археології. https://doi.org/10.5281/zenodo.7424472.