Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Комплекс амфор XIII – XIV вв. из Сугдеи, 198-201

Баранов И.А., Майко В.В.

Резюме:
Розглянутий у статті комплекс амфор походить з ремісничої споруди, дослідженої у 1995/96 р.р. та розташованої на ділянці т.зв. кварталу I Судакської фортеці між Приворотною вежею Якобо Торселло та Безіменною вежею № 5. Питання типології константинопольських амфор з дугоподібними ручками, локалізація центру їх виробництва та проблема часу їх появи, так само як і припинення функціонування в Тавриці, залишаються одними з актуальних. Криму. У цій роботі, що носить попередній, публікаційний характер, ми не будемо зупинятись на цьому докладно. Зазначимо лише, що у горизонтах Сугдеї, датованих серединою - другий половиною XIII ст. константинопольські амфори з дугоподібними ручками у відсотковому співвідношенні поступаються веретеноподібним гребінчастим з високопіднятими ручками. В – комплексах XIV ст. спостерігається зворотна картина.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Баранов, И.А., Майко, В.В. 2001. Комплекс амфор XIII – XIV вв. из Сугдеи. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 198-201. (Бібліотека VITA ANTIQUA).