Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Трапезундские керамические клейма из Азова, 202-215

Волков И.В.

Резюме:
Дослідження присвячене найпоширенішій у Причорномор'ї у XIII-XIV ст. групі амфор. Ці судини багаторазово описані у літературі під назвою амфор із дугоподібними ручками. Матеріалом для дослідження послужили керамічні колекції із розкопок золотоординського міста Азака. Матеріали з Азова загалом датуються досить вузько - 30-ті рр. - кінець XIV ст. (найпоширеніший хронологічний інтервал для степових міст улусу Джучи). Переглянуто кілька десятків тисяч фрагментів амфор. Якщо форма цих судин загальновідома і не потребує опису, то на їх технологічні ознаки слід звернути пильну увагу.

Можна припускати, що незначні відмінності у складі формувальної маси «трапезундських» амфор пов'язані з роботою споріднених майстерень, розташованих при різних містах імперії, і в майбутньому їх можна буде ідентифікувати. У цьому випадку найпоширеніший («класичний») тип формувальної маси слід було б відносити до Трапезунду (вірніше, його найближчим околицям), а ідентифікація інших експортерів поки що неможлива.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Волков, И.В. 2001. Трапезундские керамические клейма из Азова. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 202-215. (Бібліотека VITA ANTIQUA).