Перейти до контенту

VITA ANTIQUA Library                                                                               ISBN 966-95597-3-1

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001
Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К., 2001
Коллекция граффити на амфорной таре из раскопок в г. Керчи, 46-51

Занкин А.Б.

Резюме
У 1990 р. було проведено археологічні дослідження в м. Керчі, в ході яких отримано досить значну колекцію амфорних графіті. Розкоп був розташований в центрі міста біля північно-східного підніжжя гори Мітрідат, яка в давнину була схиловою терасованою міською забудовою. Сумарна потужність культурного шару становила 9,5-11,0 м, у тому числі середньовічних нашарувань, з яких відбуваються аналізовані фрагменти амфор, -1,5 - 2,0 м. Ці нашарування складаються з двох горизонтів - V-XII і XIII- XVII ст. У верхньому, пізнішому горизонті, що залягає над вимосткою XIII-XIV ст., майже не виявлено будівельних залишків, більша частина з них обрана на будівельний матеріал у пізньосередньовічний час, цей горизонт перекривався будівельними залишками XVIII ст. У нижньому, більш ранньому горизонті об'єкти збереглися набагато краще, хоча все ж таки досить фрагментарно зі слідами численних перебудов та порушень шару, що відбувалися поступово протягом тривалого часу.

З досить значної кількості амфорних фрагментів V - XIII ст., що походять з відповідних горизонтів, описаних вище, а також з пізніших шарів, де вони перебували в перевідкладеному стані, виявлено 126 фрагментів амфор, що мають графіті.

Мова: російська

Download PDF Download PDF

Цитування:
Занкин, А.Б. 2001. Коллекция граффити на амфорной таре из раскопок в г. Керчи. B: Паршина, Е.А. (ред.). Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, с. 46-51. (Бібліотека VITA ANTIQUA).