Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 11 (2019)                                                                        ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 11, 2019, Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти
Виклики для сучасного музею : зрозуміти та підготуватися, 174-179

Ловак Вікторія Борисівна
тренер з музейного маркетингу та комунікації

DOI:10.37098/VA-2019-11-174-179
https://doi.org/10.37098/VA-2019-11-174-179
УДК: 069:378

РЕЗЮМЕ

Основними складовими, які сьогодні визначають розвиток сучасного музею, є комунікація, інтерактивність та партисипація. Кожна з них є гетерогенною, комплексною та багатовимірною.

Так, комунікація включає широкий спектр компонентів, починаючи від різноманітних форм передачі інформації, комунікації між експонатом та публікою, взаємодії за допомогою різноманітних медійних форм і закінчуючи маркетинговою комунікацією та брендингом. Інтерактивність передбачає не тільки залучення аналогових та електронних медій до самої експозиції музею, а і використання супутніх медій (сайт, блог, електронний додаток) як окремих форм. Тобто, музей функціонує як у класичній формі - off-line, так і on-line. Партисипація означає не тільки різноманітні форми активного залучення відвідувачів на всіх стадіях підготовки та «споживання» музейного «продукту», а і виставковий дизайн, і дослідження відвідувачів, і оцінка виставок.

Для реалізації власних завдань в сучасних складних і мінливих умовах відповідно до світових тенденцій (комунікація, інтерактивність, партисипація) музей потребує кваліфікованих співробітників. Сьогодні музейні співробітники повинні володіти не тільки фундаментальними знаннями щодо роботи з колекцією - збирання, зберігання, вивчення, інтерпретації та експонування, а і цілою низкою нових компетенцій, включаючи навички комунікації, маркетингу та управління проектами. Тому ефективне навчання сучасних музейних фахівців вимагає не тільки ретельної теоретичної підготовки, а і широкої міждисциплінарної орієнтації та інтегрованості в актуальну музейну практику.

Ключові слова: комунікація, інтерактивність, партисипація, музейний менеджмент, музейний маркетинг.

Мова: українська

PDF PDF

Цитування:
Ловак, В.Б. 2019. Виклики для сучасного музею: зрозуміти та підготуватися. VITA ANTIQUA 11. Археологія, музеєзнавство, пам’яткознавство: освітній та дослідницький аспекти, с. 174-179.

Джерела:
Агапова, Д. 2016. Музейна комунікація в дусі культури участі. В: Грубріна Ю., Морозова Л., Пилипчук Т. та ін. (уп.). Культ чи культура: учасницькі практики в музеях. К: Видавець Чередниченко А.М., с. 66-98.
Борисова, Т. 2015. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика. Тернопіль: Астон.
Котлер, Н., Котлер, Ф., Котлер, В. 2010. Музейний маркетинг і стратегія: формування місії, залучення публіки, збільшення доходів і ресурсів. К: ВД «Стилос».
Фер, М. 2016. Партисипація як засіб від музейної деменції. В: Грубріна, Ю., Морозова, Л., Пилипчук, Т. та ін. (уп.). Культ чи культура: учасницькі практики в музеях. К: Видавець Чередниченко А.М., с. 18-41.
Чернобай, Ю. М., Бриндза, В. О. 2014. Проект стратегії збалансованого розвитку музею. 2014. Наукові записки Державного природознавчого музею, 30, с. 3-22.
Юренева, Т. 2007. Музееведение: Учебник для высшей школы. М: Академический Проект.
Dauschek, A. 2016. Museumsmanagemant als Aufgabe zwischen Ökonomie und kultereller Praxis – ein Rückblick. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. München: kopaed, S. 43-51.
Döring, J. 2016. Digitale Exponate – ein neues Medium. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. München: kopaed, S. 85-93.
Geyer, H. 2008. Kulturbezug des Kulturmarketing. In: Geyer, H., Manschwetus, U. 2008. Kulturmarketing. München, Wien: Oldenbourg Verlag, S. 3-12.
Föhl, P., Glogner-Pilz, P. 2017. Kulturmanagement als Wissenschaft: Grundlagen – Entwicklungen – Perspektiven. Einführung für Studium und Praxis. Bielefeld: transcript Verlag.
Lockstone, L. 2011. Major case study: Shape shifters – the role and function of modern museum. In: Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace. New York: Routledge, p. 61-68.
New Territory for Art: From the iPhone to the Brooklyn Museum [online]. Режим доступу: https://www.aandbscotland.org.uk/uploads/research/New_Territory_for_Art_-_iphone_to_Brooklyn_Museum.pdf. Единбург: Arts & Business Scotland. [Дата звернення 16 жовтня 2019].
Rainer, W., Kirmeier, J. 2016. Kommunikation, Interaktion und Partizipation als Koordinaten der Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. In: Wenrich, R., Kirmeier, J. (Hrsg.). Kommunikation, Interaktion und Partizipation: Kunst – und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahrhunderts. München: kopaed, S. 7-16.
Rentschler, R. 2011. Museum Marketing: no longer a dirty word. In: Rentschler, R., Hede, A. 2011. Museum Marketing: Competing in the Global Marketplace. New York: Routledge, p. 12-20.

Зовнішні рецензії: ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ