Перейти до контенту

VITA ANTIQUA, 12 (2020)                                                      ISSN 2522-9419 (online), ISSN 2519-4542 (print)
Центр палеоетнологічних досліджень

VITA ANTIQUA 12, 2020, Вплив кліматичних змін на неолітичні спільноти Східної Європи.
Матеріали сесії ‘The Climate Impact on European Neolithic Societies During the 8.2-ky BP Events Near River Basins and Lakes’ 26-ої зустрічі Європейської Асоціації Археологів #Networking (24-30 серпня 2020 р.).
Вплив голоценових кліматичних змін на неолітичні суспільства Східної Європи: шляхи наукової співпраці та обміну

Андрійович М.,1 Шидловський П.,2 Хафнер А.1
1Інститут археологічних наук, Університет м. Берн
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:10.37098/VA-2020-12-7-14
http://doi.org/10.37098/VA-2020-12-7-14

Абстракт:
Попередній рік став переламним для багатьох галузей людської діяльності і не виключенням стала сфера гуманітарного знання та суспільствознавства. Виклики, спричинені пандемією COVID-19, нагадують науковому співтовариству, що відносини між людиною та довкіллям мають велике суспільне значення. Соціальні кризи, спричинені появою невідомих вірусів в даний час, або зміною клімату в найближчому майбутньому, є результатом розширення людської діяльності в останні 12 000 років. Голоцен, найновіша епоха в історії Землі, характеризується вторгненням людей у природні екологічні системи. Поширене нині відчуття кризи, головним чином, але не лише спричинене пандемією, змушує наукову спільноту ще раз звернути свою увагу на глобальні процеси взаємовідносин між людиною та природою. Для історично орієнтованих дисциплін існує потреба в з’ясуванні коренів та історії становлення руйнівної споживацької поведінки людських істот по відношенню до навколишнього середовища. Тому наукові дослідження, що вивчають перехідні фази розвитку людської культури, пов’язані з минулими глобальними змінами клімату, набувають особливої ваги в останні роки.
Дослідження взаємодії природи і соціуму в ранньому голоцені становило один з напрямків роботи проекту інституційного партнерства Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology for the improvement of field techniques and dating methods (NEENAWA). Певним продовженням розгляду палеоекологічної тематики у вивченні неолітичних спільнот стала організація сесії The Climate Impact on European Neolithic Societies During the 8.2 ky BP Events Near River Basins and Lakes, що була проведена під час віртуальної щорічної зустрічі Європейської Асоціації Археологів (24-30 серпня 2020), де обговорювались питання, пов’язані з економікою та екологією неолітичних прибережних спільнот.
Дана збірка матеріалів включає основну частину презентацій із сесії ЄAA. Більшість статей у збірці присвячено питанням культурних трансформацій первісних суспільств на тлі глобальних кліматичних змін кінця плейстоценової – початку голоценової епохи. Публікація матеріалів стане важливою для подальшого вивчення локальних проявів різноманітних відповідей первісних суспільств на глобальні кліматичні зміни в добу раннього голоцену. З метою об’єднання науки та освіти через взаємодію студентської аудиторії з професійним середовищем, Центром палеоетнологічних досліджень вирішено розробити мультимедійний навчальний курс «Природа і суспільство в первісній Європі» у 2021 році. Тематика курсу безпосередньо пов’язана з актуальними проблемами відносин суспільства з оточуючим середовищем.

Ключові слова: давні кліматичні зміни, голоцен, первісна археологія, наукове співробітництво, освітній проект.

Мова: англійська

PDF PDF

Цитування:

Andriiovych, M., Shydlovskyi, P., Hafner, A. 2020. The impact of Holocene climate setbacks on Neolithic societies in Eastern Europe: ways of scientific cooperation and exchange. VITA ANTIQUA 12. Climate Impact on East European Neolithic Societies, p. 7-14.

Література:

Andriiovych, M., Demchenko, O., Hinz, M. 2020. The climate impact on European Neolithic societies during the 8.2-ky BP events near river basins and lakes shores. In: #Networking. 26th EAA Virtual Annual Meeting – Abstract Book. Prague: EAA, p. 433-435.

Hafner, A., Dolbunova, E., Mazurkevich, A., Morozova, Y., Naumov, G., Nielsen, E., Shydlovskyi, P., Todoroska, V. 2020a. Network in Eastern European Neolithic and Wetland Archaeology. Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland (Bern Working Papers on Prehistoric Archaeology 3). Bern: Bern Open Publishing; Institute of Archaeological Sciences, https://doi.org/10.7892/boris.146724 .

Hafner, A., Dolbunova, E., Mazurkevich, A., Pranckenaite, E., Hinz, M. (eds.). 2020b. Settling Waterscapes in Europe : The archaeology of Neolithic and Bronze Age pile-dwellings. Open Series in Prehistoric Archaeology 1. Bern and Heidelberg: Propylaeum. 290 p., https://doi.org/10.11588/propylaeum.714 .

Morozova, Y., Shydlovskyi, P. (eds.). 2017. Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017, Kyiv – Kaniv. Kyiv: VITA ANTIQUA library, http://doi.org/10.5281/zenodo.1188274 .

Shydlovskyi, P. (ed.). 2016. International Scientific Conference “HUMAN & LANDSCAPE: Geographical approach in the Prehistoric Archaeology” (February 3-5, 2016, Kyiv, Ukraine) : Abstracts. Kyiv: VITA ANTIQUA Library, http://doi.org/10.5281/zenodo.1188555 .

Shydlovskyi, P. (ed.). 2017. HUMAN & LANDSCAPE: Prehistoric Archaeology of Eastern Europe. VITA ANTIQUA 9. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, https://doi.org/10.37098/VA-2017-9 .

Shydlovskyi, P. (ed.). 2018. Prehistoric Networks in Southern and Eastern Europe. VITA ANTIQUA 10. Kyiv: Center for Paleoethnological Research, http://vitaantiqua.org.ua/en/archives/8650#more-8650 .

Shydlovskyi P., Lysenko, S., Kyrylenko, O., Sorokun, A., Pichkur, Ye. 2016. Prehistoric Archaeology of the Lower Desna Region (Pervisna arkheolohiia Nyzhnioho Podesennia). Kyiv: VITA ANTIQUA Library (in Ukrainian), http://doi.org/10.5281/zenodo.1190152 .