Перейти до контенту

VITA ANTIQUA                                                                         ISSN 2522-9419 (Online), 2519-4542 (Print)
Центр палеоетнологічних досліджень
VITA ANTIQUA 14, 2023, КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ВІЙНА : ВИКЛИКИ І РІШЕННЯ

Роман Гадзало¹
Основні концепції походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян
¹ Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI: 10.37098/VA-2023-14-172-183
https://doi.org/10.37098/VA-2023-14-172-183

АБСТРАКТ

Ця стаття присвячена вивченню основних концепцій та теорій щодо походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону, зокрема на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян. Культура Боян є однією з найвідоміших та найбільш деталізованих культур енеоліту, що розквітла більше 7 тисяч років тому. В статті розглядаються різні археологічні комплекси, розкопки та знахідки, які допомагають встановити можливі шляхи розвитку культури Боян, її особливості та взаємодію з іншими культурами того періоду. Вивчення цих комплексів може сприяти кращому розумінню ранніх етапів розвитку людського суспільства в Дунайсько-Карпатському регіоні та внесенню вагомого внеску в дослідження археологічних культур цього регіону.

Енеолітичні культури Дунайсько-Карпатського регіону є предметом наукових досліджень археологів, які вивчають давню історію східноєвропейських народів. Одна з таких культур — культура Боян, є однією з найвідоміших та найбільш деталізовано вивчених культур енеоліту, що сформувалася в цьому регіоні більше 7 тисяч років тому. Вивчення походження цієї культури дозволяє краще зрозуміти ранні етапи розвитку суспільства, його культурні та економічні аспекти, а також взаємодію з іншими культурами того часу.

У цій статті ми розглянемо основні концепції та теорії, які висуваються відносно походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі вивчення археологами культури Кріш-Старчево та культури Боян. Зокрема, ми оглянемо різні археологічні комплекси, розкопки та знахідки, які допомагають встановити можливі шляхи розвитку цієї культури, її особливості та взаємодію з іншими культурами людських спільнот того періоду. Вивчення археологічних комплексів культури Боян може внести вагомий внесок в розуміння давніх культур Дунайсько-Карпатського регіону та відкриття ранніх стадій розвитку суспільства в цьому регіоні.

Ключові слова: культура Боян, енеоліт, Дунайсько-Карпатський регіон, культура Кріш-Старчево, кераміка.

Мова: Українська

PDF PDF

Цитування:

Гадзало, Р.Р. 2023. Основні концепції походження енеолітичних культур Дунайсько-Карпатського регіону на прикладі дослідження археологічних комплексів культури Боян. VITA ANTIQUA, 14. Культурна спадщина та війна : виклики і рішення.

Джерела:

Biagi, P. 2005. Rapid rivers and slow seas? New data for the radiocarbon chronology of the Balkan peninsula. In: P. Biagi, S. Shennan, M.P. Spataro. (eds.). Prehistoric Archaeology & Anthropological Theory and Education. Reports of Prehistoric Research Projects, 6-7, Salt Lake City & Karlovo.

Biagi, P., Spartano, M.P. 2005. New Observations on the Radiocarbon Chronology of the Starèevo-Cris and Körös Cultures. In: Nikolova, L. and Higgins, J. (eds.). Prehistoric Archaeology & Anthropological Theory and Education. Reports of Prehistoric Research Projects, 6-7, Salt Lake City & Karlovo.

Borić, D. 2002. The Lepenski Vir conundrum: reinterpretation of the Mesolithic and Neolithic sequences in the Danube Gorges. In: Antiquity, Vol. 76.

Chirică, V., Boghian, D. 2003. Arheologia preistorică a lumii neolitic-eneolitic. Iasi: Helios.

Comşa, E. 1974. Istoria comunităţilor culturii Boian. Bucureşti.

Dumitrescu, V., Bolomey, A., Mogoşanu, F. 1983. Esquisse d’une préhistoire de la Roumanie. Bucureşti.

Garašanin, M. 2001. A pot in the house 54 at Lepenski Vir I. In: M. Garašanin, I. Radovanović. Antiquity, Vol. 75.

Karmanski, S. 2005. Donja Branjevina: a Neolithic Settlement near Deronje in the Vojvodina (Serbia). In: S. Karmanski. Trieste: Societa Preistoria a Protostoria della Regione Friuli-Venezia Guilia.

Popovici, D. 2020. Viata pe malul Dunării acum 6500 de ani. Bucuresti: Muzeul National de Istoria a Românilor.

Roman, P. 1987. O aşezare neolitcă la Măgurele. Sciva, XIII, 2, p. 259-269.

Starnini, E. 2002. La transizione Mesolitico-Neolitico in Ungheria: uno sguardo critico sullo stato della ricerca. In: E. Starnini (еd.). Omaggio a Santo Tiné. Miscellanea di studi di Archeologia preistorica e protostorica. Genoa: Museo regionale.

Tocilescu, Gr. 1880. Dacia înainte de romani. Bucureşti.

Ursulescu, N. 2002. Începuturile istoriei pe teritoriul României. Iaşi: Casa Editorială Demiurg.

Арутюнов, С.А. 2016. Этнические особенности классовой эпохи. Этнос в классовом и раннеклассовом обществе. Санкт-Петербург: Алетейя.

Суботін, Л. В. 1983. Пам’ятки культури Гумельниці Південно-Західної України. Київ.