Перейти до контенту

2

imageВ збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції, присвяченої 75-ій річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До видання включені матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти. ...продовжувати читання "Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ» з нагоди 75-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства"

1-381755ace3Dear Colleagues,
Welcome to Ukraine, welcome to Taras Shevchenko National University of Kyiv, to the
international conference “Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe” that

will be held in Kyiv and Kaniv from the 15th to the 18th of September 2017. This conference
is the final event of the Institutional Partnership ...продовжувати читання "Wetland Archaeology and Prehistoric Networks in Europe / NEENAWA International Scientific Conference, September 15th-18th, 2017"

d5cf15b1089c57238f977f3bfbdce94b

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції "Людина та ландшафт", присвяченої сучасним дослідженням взаємодії оточуючого середовища та первісних суспільств на території Європи. До видання включені матеріали, що демонструють міждисциплінарний підхід у дослідженні пам'яток  ...продовжувати читання "Конференція “Людина та ландшафт”"

coverКнига є спробою реконструкції культурно-історичних процесів, що відбувалися за доби первісності на території Нижнього Подесення, на основі використання археологічних джерел. В роботі чітко окреслюються два основні напрямки, в межах яких проводиться вивчення регіону. Перший – пов’язаний з безпосереднім дослідженням розвитку культури первісного населення Нижнього Подесення на тлі змін природної обстановки, із залученням не лише археологічної інформації, а й даних природничих наук. ...продовжувати читання "Колективна монографія “Первісна археологія Нижнього Подесення”"

coverЗбірку присвячено ювілею відомого українського археолога, візантієзнавця Олени Олександрівни Паршиної. Збірка містить доповіді, прочитані на XIII Міжнародному конгресі Асоціації європейських археологів, в рамках якої було організовано секцію «Десять століть Візантійської торгівлі», а також наукові статті, які охоплюють широке коло проблем з історії та археології ...продовжувати читання "1000 років візантійської торгівлі (V-XV століття). Бібліотека VITA ANTIQUA. Збірка наукових праць. – К.: СПД ФОП Чальцев, 2012. – 216 с."

801377301826f26ca9f226e8f6b

Сборник посвящен памяти украинского археолога, известного исследователя этнической истории средневекового населения Крыма Игоря Пиоро ...продовжувати читання "Готы и Рим. Сборник научных статей. – К.: ИД «Стилос», 2006. – 256 с."

Cover2

Ця збірка наукових статей підготовлена до друку спільно співробітниками кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Національного заповідника «Софія Київська», присвячена пам’яті відомого археолога, музеєзнавця, педагога, знавця давньослов’янських та давньоруських пам’яток, автора навчальних ...продовжувати читання "Український музей. Збірка наукових праць. – К. 2003. (Бібліотека Vita Antiqua). – 222 c."

Собранные в сборнике материалы освещают различные аспекты торговых связей Северного Причерноморья в античную и средневековую эпохи. Большая часть работ посвящена амфорам - основной таре, используемой при морских перевозках.

В научный оборот вводится ряд оригинальных неопубликованных памятников, ...продовжувати читання "Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001"

001norm

Монографію присвячено проблемі реконструкції ранніх етапів формування давньоруської культури. Розглядається роль впливу слов’яно- скандинавських взаємин на формування давньоруської культури в Подесенні.
Подано конкретні ...продовжувати читання "Нормани і слов’яни у Подесенні"

imageСто лет назад выдающийся украинский археолог и краевед Викентий Хвойка провёл раскопки у сёл Черняхов и Ромашки на Киевщине. С этого момента и началось изучение древностей, получивших позднее название «черняховская культура». Сегодня известно, что ареал этой культуры включает большую часть современной лесостепной и причерноморской Украины, Молдову, а также частично соседние области России, Румынии, Польши. За прошедшее столетие открыто более трёх тысяч ...продовжувати читання "Сто лет черняховской культуре. Сборник научных статей. К., 1999"