Перейти до контенту

Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей. К., 2001

Зібрані у збірнику матеріали висвітлюють різні аспекти торгових зв'язків Північного Причорномор'я в античну та середньовічну доби. Більшість робіт присвячена амфорам - основній тарі, що використовується при морських перевезеннях.

У науковий обіг вводиться низка оригінальних неопублікованих пам'яток, отриманих у результаті наземних та підводних досліджень. Видається значний матеріал із графіті на амфорній тарі - маловивченого відділу керамічної епіграфіки.

На основі аналізу продукції гончарних центрів Таврики VIII-X ст. розглядається місцеве виробництво амфорної тари. Ряд дискусійних питань відображено у статтях, присвячених окремим видам амфор, їх датування, центрам виробництва та атрибуції амфорних клейм.

Морська тематика порушена в статтях стосовно питань навігації в середні віки і в зображеннях кораблів, що публікуються, на стародавніх пам'ятниках. Тему буде продовжено у наступних випусках збірки.

Редактор та упорядник О.О. Паршина

Мова: російська, українська

Зміст:

Лейпунская Н.А. Амфоры Хиоса и ольвийско-хиосские торговые отношения (Амфори Хіосу та ольвійсько-хіоські торгові відносини), 6-17

Каряка О.В. Амфори нижньодніпровських городищ IV ст. до н.е., 18-25

Пиоро В.И., Самойленко Л.Г. Находки древнегреческих амфор в скифских курганах Днепропетровщины (Знахідки давньогрецьких амфор в скіфських курганах Дніпропетровщини), 26-42

Уженцев В.Б. Об одном редком типе средиземноморских амфор І в. н.э из Калос-Лимена (Про один рідкісний тип середземноморських амфор І ст. н.е. з Калос-Лімена), 43-45

Занкин А.Б. Коллекция граффити на амфорной таре из раскопок в г. Керчи (Колекция графіті на амфорній тарі з розкопок в м. Керчі), 46-51

Паршина Е.А., Тесленко И.Б., Зеленко С.М. Гончарные центры Таврики VIII – X вв. (Гончарні центри Таврики VIII - X ст.), 52-81

Зеленко С.М. Кораблекрушения IX – XI вв. в Судакской бухте (Корабельні аварії IX – XI ст. у Судакській бухті), 82-92

Дюженко Т.В. Средневековые граффити и клейма из раскопок цитадели Херсонеса (Середньовічні граффіті та клейма з розкопок цитаделі Херсонеса), 93-103

Паршина Е.А. Клейменная византийская амфора Х в. из Ласпи (Клеймована візантійська амфора X ст. з Ласпі), 104-117

Майко В.В. К вопросу о хронологии некоторых типов византийских амфор Юго-Восточного Крыма (До питання про хронологію деяких типів візантійських амфор Південно-Східного Криму), 118-122

Тесленко И.Б. Средневековые амфорные клейма из раскопок крепости Алустон (Середньовічні амфорні клейма з розкопок фортеці Алустон), 123-129

Волков И.В. О происхождении двух групп средневековых клейменных амфор (Про походження двох груп середньовічних клемованих амфор), 130-146

Булгаков В.В. Византийские амфорные клейма ХІ в. с монограммой имени Константин (Візантійські амфорні клейма XI ст. з монограмою імені Константан), 147-152

Булгаков В.В. Метки-дипинто византийских амфор ХІ в. (Мітки-діпінто византійських амфор XI ст.), 153-164

Зоценко В.М. Амфорна тара Києво-Подолу XII - початку XIII ст. (прикладом одного розкопу), 165-197

Баранов И.А., Майко В.В. Комплекс амфор XIII - XIV из Сугдеи (Комплекс амфор XIII – XIV ст. з Сугдеї), 198-201

Волков И.В. Трапезундские керамические клейма из Азова (Трапезундські керамичні клейма з Азова), 202-215

Тур В.Г. К вопросу о черноморском судоходстве в XV – XVI вв. (До питання про чорноморське судноплавство у XV - XVI ст.), 216-221

Иванов А.В. Навигационно-археологическое обозрение побережья Юго-Западного Крыма от мыса Херсонес до мыса Сарыч (Навігаційно-археологічний огляд узбережжя Південно-Західного Криму від мису Херсонес до мису Сарич), 222-234

Цитування:

Паршина, О.О. (ред.). 2001. Морська торгівля в Північному Причорномор’ї. Збірка наукових статей (Морская торговля в Северном Причерноморье. Сборник научных статей). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Товариство Археології та Антропології, 238 с. (Бібліотека VITA ANTIQUA)